ข่าวเก่าของ เมษายน,2557

เด็ก ๆ ได้สนุกกับการเล่นเทรมโพลีน อีกทั้งยังเป็นการออกก […]

Categories: News and Events

นับเป็นโอกาสอันดีในช่วงปิดภาคเรียนนี้ สำหรับโรงเรียนอาช […]

Categories: News and Events

นอกจากการเรียนการสอนจากโรงเรียนในช่วงเวลาปกติแล้ว ในช่ว […]

Categories: News and Events

ด้วยความมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อ และเสียสละของกลุ่มพนักงาน […]

Categories: News and Events

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดให้มีการรดน้ำดำห […]

Categories: News and Events

Queen Mary 2 เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ เดินทางรอบโลก จาก บร […]

Categories: News and Events

ขอบพระคุณ คณะผู้แทนจากบริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำก […]

Categories: News and Events

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก. […]

Categories: News and Events


ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ปั่น ปัน...

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai ...

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 ปี 2017" จัดโดย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...

ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ ส่งมอบดอกดารารัตน์

เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปิดงาน "รำลึก 14 ปี ...

รำลึก 14 ปี...

16 สิงหาคม 2560 งานรำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์ กิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ...

พิธีเปิด “งานรำลึก 14...

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 ณ หอประชุมมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ