เพื่อโภชนาการที่ดีของเด็กและคนพิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเศน์ศึกษา จึงได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักโฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) โดยโรงเรือนแห่งนี้จะเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพักโฮโดรโปนิกส์” ให้เด็ก ๆ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้ฝึกหัดและเรียนรู้ ผักที่ได้สามารถนำมาประกอบอาหารสำหรับเด็ก ๆ และคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ส่วนที่เหลือในอนาคตก็จะสามารถส่งขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับมูลนิธิฯ ได้อีกด้วย

โรงเรือนนี้ได้ทำการก่อสร้างมาหลายสัปดาห์จนแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้จริงแล้ว โดยคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษา ได้มาเยี่ยมชมและถ่ายรูปรับมอบ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นผู้พาชมและรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 การระดมทุนจากคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,840 บาท

Categories: News and Events


ข่าวสารและกิจกรรม

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ...

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ...

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ