วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ในการตรวจพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมประกอบการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา โดยมี ท่าน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการในการตรวจความพร้อมครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทำการตรวจ ได้พิจารณาความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการเรียน รวมทั้งบุคลากรและครูผู้สอน

คณะกรรมการมีมติอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา” ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับคนพิการที่ “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา” พร้อมที่จะให้โอกาสแก่ผู้พิการได้มีความรู้ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.และปวส.เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

ในการนี้ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และ คณะกรรมการทุกท่าน ในการตรวจพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ และ ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการต่อไป

Categories: News and Events


ข่าวสารและกิจกรรม

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ...

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ...

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ