เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  จำนวน 35 คนมาศึกษาและสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์  โดยใช้ชื่อโครงการว่า Give Love to Get Love  ซึ่งเป็นกระบวนการ Service Learning และสัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนวิชาจริยธรรมหรือ Ethics ด้วย  ตลอด 3 วัน 2 คืนของกิจกรรม  นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน  การพัฒนา  การฝึกอบรม  และวิถีชีวิตของเด็กและคนพิการที่อยู่ในอาณาบริเวณของศูนย์คณะพระมหาไถ่  อันได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ , ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เด็กออทิสติก), และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  จากเวลาที่เอื้ออำนวย  ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตเด็กยากจนและคนพิการในหลายหลากแง่มุม  หลายคนถึงกับต้องนิ่งเงียบงันกับความจริงตรงหน้า  ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอันน่าจดจำไปนานเท่านาน

Categories: News and Events


ข่าวสารและกิจกรรม

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ...

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ...

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ