เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะจากชมรมแตนวาสออฟฮาร์ท (Canvas of Heart) และคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งมามอบเงินเพื่อสร้างศูนย์ศิลป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ จากนั้น ได้เดินทางไป เยี่ยมชม และเปิดศูนย์ศิลป์ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่อไป 

Categories: News and Events


ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลทรงคุณค่า

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ" จากนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ...

หลังเสร็จสิ้นจากพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุแล้ว ลูก ๆ คุณพ่อเรย์ก็มารวมตัวกัน ณ บริเวณหน้ารูปปั้นคุณพ่อเรย์ เพื่อทำพิธีมุฑิตาจิต ...

ทำบัญตักบาตร รำลึก 12...

เช้าตรู่ 6.30 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2558 บุคลากร ...

บริจาคโลหิต ให้ใจ ให้โลหิต...

ทุก ปีงานรำลึกคุณพ่อเรย์ ในเดือนสิงหาคม กิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว คือ การบริจาคโลหิต ...

Curcuma Charity Party...

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 คุณวนิดา อังศุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ลัดดา ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ