เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะจากชมรมแตนวาสออฟฮาร์ท (Canvas of Heart) และคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งมามอบเงินเพื่อสร้างศูนย์ศิลป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ จากนั้น ได้เดินทางไป เยี่ยมชม และเปิดศูนย์ศิลป์ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่อไป 

Categories: News and Events


ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ มอบเงินบริจาค

ขอขอบคุณ เซอร์มารี กันดิ๊ค ว่องไว ผู้แทนเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ คุณครูปัญจรัตน์ ...

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่มาจัดกิจกรรมวันเด็ก

ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่มาจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบของบริจาค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ ...

เทสโก้โลตัส รณรงค์ “ของขวัญปันสุขเพื่อน้อง”...

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดวันเด็กย่อม ๆ

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ...

สรุปยอดการรณรงค์ โครงการ “S.O.S....

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การดูแลเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ 900 คน ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ต้องใช้ข้าวสาร 75,000 ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ