เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะจากชมรมแตนวาสออฟฮาร์ท (Canvas of Heart) และคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งมามอบเงินเพื่อสร้างศูนย์ศิลป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ จากนั้น ได้เดินทางไป เยี่ยมชม และเปิดศูนย์ศิลป์ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่อไป 

Categories: News and Events


ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

อิ่มอร่อยกับ Free Pretzel...

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2558) เด็กและนักเรียนพิการในความดูแลของมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสไปรับขนมและเครื่องดื่มอร่อย ๆ จาก ...

ประชุมสัมมนาเครือข่ายคนพิการ

สำนักพัฒนาสังคม ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายคนพิการ เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ...

ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพักโฮโดรโปนิกส์

เพื่อโภชนาการที่ดีของเด็กและคนพิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเศน์ศึกษา จึงได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักโฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) โดยโรงเรือนแห่งนี้จะเป็น "ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพักโฮโดรโปนิกส์" ให้เด็ก ๆ ...

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินและกรมคุมประพฤติ ได้นำเด็กที่กำลังอยู่ในระหว่างคุมประพฤติ จำนวน ...

การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสังคมสงเคราะห์

ศักยภาพของคนทำงานเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานสังคมสงเคราะห์" ขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน - ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ