เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะจากชมรมแตนวาสออฟฮาร์ท (Canvas of Heart) และคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งมามอบเงินเพื่อสร้างศูนย์ศิลป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ จากนั้น ได้เดินทางไป เยี่ยมชม และเปิดศูนย์ศิลป์ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่อไป 

Categories: News and Events


ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

สนุกสนาน “พูลการกุศล”

นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Pattaya Charit Pool Tournament ...

Pattaya Charity Pool...

(27 มิ.ย. 57) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ เดอะลีเจ้นท์พูลแอนด์สปอร์ตบาร์ ...

“อาชาบำบัด” ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันพฤหัสสุดท้ายของเดือน บรรดาผู้ปกครองและเด็กจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ มีนัดหมายกันเพื่อทำกิจกรรมนอกสถานที่ โดยจะพาน้อง ...

ร่วมเดินวิ่งบนชายหาดการกุศล

ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้มีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่ง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมของไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู และระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ