เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะจากชมรมแตนวาสออฟฮาร์ท (Canvas of Heart) และคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งมามอบเงินเพื่อสร้างศูนย์ศิลป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ จากนั้น ได้เดินทางไป เยี่ยมชม และเปิดศูนย์ศิลป์ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่อไป 

Categories: News and Events


ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

Christmas & New...

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานเลี้ยงคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีให้กับเด็ก และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิฯ ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2556 ...

ชมนิทรรศการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เด็กและเจ้าหน้าที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ จำนวน 30 คน ...

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด...

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย Mr. ...

“เพื่อพ่อขอทำดี” เค้กเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้ร่วมกันจัดงาน "เพื่อพ่อขอทำดี" ใต้ร่มพระบารมี 78 พรรษา ...

ทำความสะอาดถนนวันพ่อแห่งชาติ

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ได้ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพิ่่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการสอนให้นักเรียนพิการของเราได้เรียนรู้การเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วย [gallery link="file" ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ