เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะจากชมรมแตนวาสออฟฮาร์ท (Canvas of Heart) และคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งมามอบเงินเพื่อสร้างศูนย์ศิลป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ จากนั้น ได้เดินทางไป เยี่ยมชม และเปิดศูนย์ศิลป์ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่อไป 

Categories: News and Events


ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาการช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับคณะจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลเชียงใหม่ ...

“Free Pretzel Day”...

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559 น้อง ๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์รับขนมจากร้าน อานตี้ ...

กิจกรรม “Weaving a...

ขอขอบคุณ กลุ่มพนักงาน บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มามอบเงินจากการทำกิจกรรม "Weaving ...

Pattaya Charity Pool...

“มูลนิธิคุณพ่อเรย์” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานสาธารณกุศลด้านสังคมสงเคราะห์ กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้การศึกษาฝึกอาชีพ มีเด็กและคนพิการอยู่ภายใต้การดูแลกว่า 850 ...

สานสัมพันธ์สองโรงเรียน

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ