เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะจากชมรมแตนวาสออฟฮาร์ท (Canvas of Heart) และคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งมามอบเงินเพื่อสร้างศูนย์ศิลป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ จากนั้น ได้เดินทางไป เยี่ยมชม และเปิดศูนย์ศิลป์ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่อไป 

Categories: News and Events


ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

อิสเตอร์ปาร์ตี้โรงแรมเซ็นทาราฯ

น้อง ๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้เนื่องในโอกาสวันอีสเตอร์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราช ...

เปิดประสบการณ์ เรือสำราญระดับโลก

ในช่วงปิดเทอมนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับเด็ก ๆ หลายกิจกรรมด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ เด็ก ๆ ของเรา ได้มีโอกาสขึ้นเรือสำราญระดับโลกจาก ...

หลักสูตรการฝึกอบรมเพาะต้นกล้าเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เด็ก ๆ ไปเข้าค่ายฝึกอบรม ...

พิธีปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก "สื่อใหม่" ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ...

St. Patrick’s Day...

รายละเอียดของรางวัล St. Patrick's Day ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ