2 เมษายน 2556 สามเณรจำนวนสิบหกรูปจากหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเขาโพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม การปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โครงการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ดำเนินการไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2556 รวม 19 วัน สามเณรน้อยทั้งสิบหกรูปของเราจะได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Categories: News and Events


ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ปั่น ปัน...

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai ...

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 ปี 2017" จัดโดย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...

ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ ส่งมอบดอกดารารัตน์

เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปิดงาน "รำลึก 14 ปี ...

รำลึก 14 ปี...

16 สิงหาคม 2560 งานรำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์ กิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ...

พิธีเปิด “งานรำลึก 14...

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 ณ หอประชุมมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ