2 เมษายน 2556 สามเณรจำนวนสิบหกรูปจากหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเขาโพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม การปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โครงการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ดำเนินการไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2556 รวม 19 วัน สามเณรน้อยทั้งสิบหกรูปของเราจะได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Categories: News and Events


ข่าวสารและกิจกรรม

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ...

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ...

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ