มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและ อาเซี่ยน กับกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับ นี้ทำขึ้น ณ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ถนนพรรรามเก้า ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่าางกรมประชาสัมพันธ์ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชามสัมพันธ์ กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินงานภารกิจการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ แก่คนพิการของประชาคมอาเซี่ยน

2015 01 26 ลงนาม MOU

Categories: News and Events


ข่าวสารและกิจกรรม

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ...

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ...

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ