บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R.
ประธาน มูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R.
รองประธาน มูลนิธิฯ อธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

บาทหลวง วิบูลย์ ลิมปนวุฒิ, C.Ss.R. 
  บาทหลวง วราศักดิ์ บูรณะพล, C.Ss.R. 
ภราดา เดนิส เจอเวย์, C.Ss.R.
รองประธาน มูลนิธิฯ ผู้อำนวยการ สำนักงานบัญชีและการเงิน
ซิสเตอร์ ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์, IJ
ผู้จัดการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผน

อาจารย์ ชิด สุขหนู
ผู้จัดการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี

อุดมโชค ชูรัตน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
รักษาการ ผู้อำนวยการ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา
วรรณวนัช กันพรม
ผู้จัดการ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์
อาจารย์ สุเมธ พลคะชา
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่
รพีพรรณ พ่วงเจริญ
ผู้จัดการ ศูนย์เด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา พัทยา


ข่าวสารและกิจกรรม

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ...

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ...

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ