บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R.
ประธาน มูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R.
รองประธาน มูลนิธิฯ อธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

บาทหลวง วิบูลย์ ลิมปนวุฒิ, C.Ss.R. 
  บาทหลวง วราศักดิ์ บูรณะพล, C.Ss.R. 
ภราดา เดนิส เจอเวย์, C.Ss.R.
รองประธาน มูลนิธิฯ ผู้อำนวยการ สำนักงานบัญชีและการเงิน
ซิสเตอร์ ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์, IJ
ผู้จัดการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผน

อาจารย์ ชิด สุขหนู
ผู้จัดการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี

อุดมโชค ชูรัตน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
รักษาการ ผู้อำนวยการ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา
วรรณวนัช กันพรม
ผู้จัดการ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์
อาจารย์ สุเมธ พลคะชา
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่
รพีพรรณ พ่วงเจริญ
ผู้จัดการ ศูนย์เด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา พัทยา


ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ปั่น ปัน...

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai ...

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 ปี 2017" จัดโดย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...

ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ ส่งมอบดอกดารารัตน์

เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปิดงาน "รำลึก 14 ปี ...

รำลึก 14 ปี...

16 สิงหาคม 2560 งานรำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์ กิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ...

พิธีเปิด “งานรำลึก 14...

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 ณ หอประชุมมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ