บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็นสถานพักพิงชั่วคราวให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งแบ่งเป็น

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานภายในบ้าน เป็นงานที่ดำเนินการเมื่อเด็กมาอยู่ในความอุปการะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดกรอง สอบประวัติและประเมินสภาวะในด้า

นต่างๆ การเยี่ยมบ้าน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจและปรับพฤติกรรม

งานภาคสนาม เป็นงานที่ต้องทำควบคู่ไปกับงานในบ้าน เป็นการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อค้นหาเด็กที่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยพยายามนำเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านแรกรับฯ หรือได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

งานส่งต่อและติดตามเยี่ยม เมื่อเด็กประเมินครบทุกด้านแล้วหากมีความพร้อมจะเน้นให้กลับไปอยู่กับครอบครัว หากถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์หรือสถานฝึกอาชีพอื่นๆ เจ้าหน้าที่ จะยังคงติดตามเยี่ยมเป็นระยะๆ เพื่อคอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานส่งเสริมเข้ารับการฝึกอาชีพ มีเด็กหลายคนที่ไม่สามารถส่งต่อยังสถานสงเคราะห์อื่นหรือไม่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ และมีเด็กอีกหลายคนไม่สามารถศึกษาต่อในสายสามัญปกติได้ จึงพยายามส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นได้มีความรู้ทางด้านสายอาชีพเป็นการทดแทน

ในโครงการนี้เรายังมีโปรแกรม “บ้านฝึกบิน” (Half Way House) บ้านงามหลังนี้ สามารถรองรับเยาวชนได้ถึง 6 คน ซึ่งทุกคนล้วนกำลังศึกษาหรือฝึกอาชีพตามที่ตนเองได้เลือกและอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมตามแผนที่วางไว้เพื่ออนาคต ในจำนวนนี้มีหลายคนเคยเร่ร่อน เคยใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในพัทยา แต่ในวันนี้พวกเขามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีงานทำ สามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างสุจริต บ้านหลังนี้จะสอนให้เขารู้จักวินัยและความรับผิดชอบรวมถึงการพึ่งพาตนเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนตนเองจากที่นี่จะสามารถบินไปสู่โลกกว้างและยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง

 

 

Father Ray Outreach Work & Drop-In Centerข่าวสารและกิจกรรม

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ขบวนพาเหรด วันเซนต์แพทริค 2018

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เป็นวันฉลองนักบุญแพททริค นักบุญประจำชาติของชาวไอแลนด์ ในหลาย ๆ ...

ธนาคารกรุงเทพ พาน้องตะลุยแดนไดโนเสาร์กลางกรุง

ขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้น้อง โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ความรู้เสมือนจริง กับกิจกรรม “พาน้องตะลุยแดนไดโนเสาร์กลางกรุง” ...

ดูโครงการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย

ความเมตตากรุณาหลั่งมาดั่งสายฝน คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี นำผู่สนับสนุนมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ พร้อมการสนับสนุนอาคารหอพักชายและโรงครัวโรงอาหารที่จะก่อสร้างในเร็ววัน....เราไม่ได้รวยแต่สิ่งดีๆที่ผู้เมตตาและเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือคนพิการอย่างยั่งยืนทางการศึกษา มีอาชีพเลี้ยงตนได้ [gallery link="file" ids="12806,12807,12808,12809,12810,12811,12812,12813"]


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ