บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็นสถานพักพิงชั่วคราวให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งแบ่งเป็น

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานภายในบ้าน เป็นงานที่ดำเนินการเมื่อเด็กมาอยู่ในความอุปการะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดกรอง สอบประวัติและประเมินสภาวะในด้า

นต่างๆ การเยี่ยมบ้าน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจและปรับพฤติกรรม

งานภาคสนาม เป็นงานที่ต้องทำควบคู่ไปกับงานในบ้าน เป็นการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อค้นหาเด็กที่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยพยายามนำเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านแรกรับฯ หรือได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

งานส่งต่อและติดตามเยี่ยม เมื่อเด็กประเมินครบทุกด้านแล้วหากมีความพร้อมจะเน้นให้กลับไปอยู่กับครอบครัว หากถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์หรือสถานฝึกอาชีพอื่นๆ เจ้าหน้าที่ จะยังคงติดตามเยี่ยมเป็นระยะๆ เพื่อคอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานส่งเสริมเข้ารับการฝึกอาชีพ มีเด็กหลายคนที่ไม่สามารถส่งต่อยังสถานสงเคราะห์อื่นหรือไม่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ และมีเด็กอีกหลายคนไม่สามารถศึกษาต่อในสายสามัญปกติได้ จึงพยายามส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นได้มีความรู้ทางด้านสายอาชีพเป็นการทดแทน

ในโครงการนี้เรายังมีโปรแกรม “บ้านฝึกบิน” (Half Way House) บ้านงามหลังนี้ สามารถรองรับเยาวชนได้ถึง 6 คน ซึ่งทุกคนล้วนกำลังศึกษาหรือฝึกอาชีพตามที่ตนเองได้เลือกและอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมตามแผนที่วางไว้เพื่ออนาคต ในจำนวนนี้มีหลายคนเคยเร่ร่อน เคยใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในพัทยา แต่ในวันนี้พวกเขามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีงานทำ สามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างสุจริต บ้านหลังนี้จะสอนให้เขารู้จักวินัยและความรับผิดชอบรวมถึงการพึ่งพาตนเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนตนเองจากที่นี่จะสามารถบินไปสู่โลกกว้างและยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง

 

 

Father Ray Outreach Work & Drop-In Centerระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

“รดน้ำดำหัวขอพร” วันไหลพัทยา

19 เมษายน เทศกาลวันไหลสงกรานต์เมืองพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรมประจำปี "รดน้ำดำหัวขอพร" ให้กับคุณพ่อ ผู้บริหารและเจ้าหนัาที่อาวุโส ...

คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ประกวดไข่อีสเตอร์ยักษ์

Easter Festival 2017 จบลงแล้วพร้อมกับการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในการประกวดไข่อีสเตอร์ยักษ์ ณ ...

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ เรือควีนแมรี่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่เด็ก ๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้โชว์ความสามารถ ...

St. Patrick’s Day...

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ลานจอดรถอัลคาร์ซ่า พัทยา เวลา ...

ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบสิ่งของบริจาค

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ