บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็นสถานพักพิงชั่วคราวให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งแบ่งเป็น

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานภายในบ้าน เป็นงานที่ดำเนินการเมื่อเด็กมาอยู่ในความอุปการะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดกรอง สอบประวัติและประเมินสภาวะในด้า

นต่างๆ การเยี่ยมบ้าน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจและปรับพฤติกรรม

งานภาคสนาม เป็นงานที่ต้องทำควบคู่ไปกับงานในบ้าน เป็นการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อค้นหาเด็กที่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยพยายามนำเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านแรกรับฯ หรือได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

งานส่งต่อและติดตามเยี่ยม เมื่อเด็กประเมินครบทุกด้านแล้วหากมีความพร้อมจะเน้นให้กลับไปอยู่กับครอบครัว หากถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์หรือสถานฝึกอาชีพอื่นๆ เจ้าหน้าที่ จะยังคงติดตามเยี่ยมเป็นระยะๆ เพื่อคอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานส่งเสริมเข้ารับการฝึกอาชีพ มีเด็กหลายคนที่ไม่สามารถส่งต่อยังสถานสงเคราะห์อื่นหรือไม่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ และมีเด็กอีกหลายคนไม่สามารถศึกษาต่อในสายสามัญปกติได้ จึงพยายามส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นได้มีความรู้ทางด้านสายอาชีพเป็นการทดแทน

ในโครงการนี้เรายังมีโปรแกรม “บ้านฝึกบิน” (Half Way House) บ้านงามหลังนี้ สามารถรองรับเยาวชนได้ถึง 6 คน ซึ่งทุกคนล้วนกำลังศึกษาหรือฝึกอาชีพตามที่ตนเองได้เลือกและอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมตามแผนที่วางไว้เพื่ออนาคต ในจำนวนนี้มีหลายคนเคยเร่ร่อน เคยใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในพัทยา แต่ในวันนี้พวกเขามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีงานทำ สามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างสุจริต บ้านหลังนี้จะสอนให้เขารู้จักวินัยและความรับผิดชอบรวมถึงการพึ่งพาตนเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนตนเองจากที่นี่จะสามารถบินไปสู่โลกกว้างและยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง

 

 

Father Ray Outreach Work & Drop-In Centerข่าวสารและกิจกรรม

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ...

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ...

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ