หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

Father Ray Children’s Village

เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2551 ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไร้ผู้อุปการะดูแล แรกรับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 7 ปี และให้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงอายุ 18 ปี หรือจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้

การดำเนินงานของโครงการจะอยู่ในรูปแบบที่ยึดหลักและแนวคิดของการอยู่ร่วมกันแบบ “ครอบครัว” ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านซึ่งมี 10 หลัง มีแม่ประจำบ้านและมีน้าช่วยในบางหลังที่มีเด็กเล็ก เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามช่วงวัยจนกระทั่งสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงเข้มแข็งต่อไป

Father Ray Children’s Village“คุณแม่”ของเราหลายคนมีลูกแล้ว เรามอบหมายให้“คุณแม่”ดูแลและรักเด็กๆของเราเหมือนกับลูกของตนเอง และเราหวังว่าเด็กๆของเราจะรักและเคารพ“คุณแม่”เหมือนกับแม่ของตน “คุณแม่”เป็นศูนย์กลางของครอบครัว

การอบรมใช้เวลาหกเดือนและ“คุณแม่”ได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก การอบรมครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

 

เด็กและทักษะความเป็นพ่อแม่ – ประกอบด้วยภาพรวมของครอบครัวและขั้นตอนพัฒนาการของเด็ก

จิตวิทยาเด็ก – ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของเด็กในลำดับอายุต่างๆ ปัญหาที่เด็กๆอาจจะมี และจะจัดการอย่างไรกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

Father Ray Children’s Village

ทักษะการสื่อสาร – สร้างแรงจูงใจทางบวกให้กับเด็กและใช้การสื่อสารอย่างสันติได้อย่างไร

การประกอบอาหารและโภชนาการ – เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เด็กๆต้องการ และไม่เกินงบประมาณ

การจัดการบ้าน– เรียนรู้ว่าจะจัดการงานบ้านที่ยุ่งเหยิงได้อย่างไร

การคุ้มครองสิทธิเด็ก – “คุณแม่”ต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ใช้ทั่วราชอาณาจักร เช่นเดียวกับที่ต้องรู้นโยบายคุ้มครองสิทธิเด็กของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

สุขภาพและการปฐมพยาบาล – “คุณแม่”ต้องรู้จักอาการเมื่อเด็กป่วยและไม่สบาย รวมทั้งจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี

Father Ray Children’s Village

ศิลปะและงานฝีมือ– เรียนรู้ทักษะในการสอนให้เด็กๆได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรู้ว่าจะใช้ทักษะอะไรในการช่วยให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

เอส แอนด์ พี...

ณ สำนักงานต้อนรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รับมอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ...

เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมปกป้องชายหาดเมืองพัทยาให้ใสสะอาด

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม Nivea Sun ...

ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้แล้ว...

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารนำกลุ่มพนักงานบริษัท ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) ...

ธ.กรุงเทพ สำนักธุรกิจ ภาค...

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ต้อนรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด จำนวน ...

“มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey...

เสร็จสิ้นลงแล้วกับ คอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey a World of ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ